Kabiny malarskie

Przedsiębiorstwo Sudra oferuje fachowe usługi z zakresu projektowania oraz produkcji komór lakierniczych, malarni a także komór do aplikacji powłok metalicznych oraz śrutowania. Wytwory przedsiębiorstwa można zobaczyć na terenie całej Polski. Kabiny do śrutowania służą do wdrożenia procesu obróbki stumieniowo – ściernej. Są one wyposażane w nowoczesny sposób obiegu ścierniwa, w którym ścierniwo kierujące się na podłogę jest oddane do brzegu kabiny a także potem do separatora. Przebieg ten umożliwia skrócenie procesu oczyszczania co prowadzi do lepszej niezawodności procesu obróbki. Kabina pozwala również na filtrację zapylonego powietrza. Hale i kabiny malarskie oferowane przez przedsiębiorstwo Sudra są wyposażone w systemy wentylacji zarówno nadmuchowo – wyciągowej jak i grzewczej. Kabiny wyróżniają się szczególnie efektywnością w kwestii odpowiedniego zużycia prądu, jak też dzięki jednoczesnej recyrkulacji powietrza w czasie procesu suszenia. Hale i również kabiny oferowane są w oczekiwanych wymiarach, możliwe jest dopasowanie przestrzeni do różnych potrzeb nabywcy, z możliwością uzyskania licznych stref roboczych poprzez podzielenie kabiny. Firma gwarantuje fachowe konsulting w zakresie całego sprzętu, jak również stworzeniu potrzebnego projektu w zależności od konieczności. Kabiny do metalizacji dają możliwość na odpowiednie nanoszenie metalicznych powłok antykorozyjnych. Rozwiązania oferowane przez firmę gwarantują dobrą wentylację, pozwalającą na precyzyjne oczyszczenie środowiska z toksycznych gazów oraz powstających w procesie metalizacji gorących cząsteczek metalu. Wszystkie z oferowanych przez firmę kabin a oprócz tego komór jest wyposażona w sterowany sposób zabezpieczeń, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie sporego bezpieczeństwa wszystkich pracowników. Informowanie chwil podwyższonego ryzyka pozwala na odpowiednią reakcję w momencie potencjalnego zagrożenia zdrowia.

Dodaj komentarz